எங்களை பற்றி

ஊடக செய்திகள்

நாங்கள்

இளையதலைமுறை

ஊடக செய்திகள்மே - 142018

தினமலர் இதழில் வெளிவந்த இளையதலைமுறை களப்பணி பற்றிய செய்தி

imag

பிப்ரவரி - 192018

தினகரன் இதழில் வெளிவந்த இளையதலைமுறை நீட் எதிர்ப்புப் போராட்டம் பற்றிய செய்தி

imag

ஜனவரி - 302018

பல்வேறு இதழ்களில் வெளிவந்த மதுரை இளையதலைமுறை நண்பர்களின் செயல்பாடுகள் பற்றிய செய்திகள்

imag

imag

imag

டிசம்பர் - 172017

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் இளையதலைமுறை வேட்பாளர் புவனேஸ்வரி அவர்களின் பிரச்சாரத்தைப் பற்றி தி இந்து இதழில் வெளிவந்த செய்தி.

imag

ஜூலை - 022017

தினகரன் இதழில் வெளிவந்த இளையதலைமுறையின் இந்தித் திணிப்பு எதிர்ப்புப் போராட்டம் பற்றிய செய்தி

imag

மே - 232017

டைம்ஸ் ஆஃ இந்தியா இதழில் வெளிவந்த கோவிலம்பாக்கம் ஏரி சுத்தம் செய்தல் பற்றிய செய்தி

imag

மே - 222017

டெக்கான் கிரானிக்கிள் இதழில் வெளிவந்த கோவிலம்பாக்கம் ஏரி சுத்தம் செய்தல் பற்றிய செய்தி

imag

டிசம்பர் - 112016

டைம்பாஸ் இதழில் வெளிவந்த இளையதலைமுறை பற்றிய செய்தி

imag

ஜூன் - 232016

தினத்தந்தி இதழில் வெளிவந்த இளையதலைமுறை பற்றிய செய்தி

imag

imag

ஜூன் - 062016

தினத்தந்தி இதழில் வெளிவந்த இளையதலைமுறை பற்றிய செய்தி

imag

imag

imag

ஜனவரி - 102016

தினமலர் இதழில் வெளிவந்த இளையதலைமுறை உள்ளாட்சி தேர்தல் வேட்பாளர்கள் பற்றிய செய்தி

imag

டிசம்பர் - 052015

டைம்பாஸ் இதழில் வெளிவந்த இளையதலைமுறை பற்றிய செய்தி

imag

imag