எங்களை பற்றி

விருதுகள்

நாங்கள்

இளையதலைமுறை

விருதுகள்


ஆகஸ்டு - 152015

அன்று நடந்த “விடியலைத் தேடும் இந்தியர்கள்” என்ற இளைஞர் கட்சியின் பொதுகூட்டத்தில் இளையதலைமுறை அமைப்பிற்கு அப்துல் கலாம் நினைவு விருது வழங்கப்பட்டு கௌரவிக்கப்பட்டது.

Awards